BIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej biblioteki Publicznej w Olsztynie


Miejska Biblioteka Publiczna
10-030 Olsztyn,
ul. Rodziewiczówny 2
e-mail:  mail

tel. 89 535 30 80
tel. 89 535 30 81
fax 89 535 30 82

nr REGON: 510904050
nr NIP: 739-30-58-772

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie działa na podstawie:

  1. Uchwały Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie i utworzenia instytucji kultury, (uchwały Nr LIX/884/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmian do cytowanej wyżej uchwały oraz uchwały nr XXXV/435/4 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27.10.2004 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz Nr 156 poz. 1940 z późn. zm.));
  2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D.U. z 2016r., Nr 446);
  3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406);
  4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r. poz.642 z późn. zm.);
  5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.);
  6. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (D.U. z 2016r. poz.1047 z późn. zm. );
  7. Statutu MBP.