Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na stanowisku: młodszy bibliotekarz

Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony (docelowo na czas nieokreślony),
 • 1 etat.

Obowiązki

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych,
 • organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych oraz zajęć dla grup zorganizowanych,
 • porządkowanie i opracowywanie zbiorów,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne,
 • zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą, mile widziane rozeznanie na rynku wydawniczym,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
 • inwencja i pomysłowość,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

Wymagane dokumenty:

Przed złożeniem dokumentacji prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata na stanowisko, dotyczącą danych osobowych: KLAUZULA.

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania: DOC, ODT, PDF) – oryginał podpisany czytelnie (jeśli drogą elektroniczną – skan z czytelnym podpisem),
 • list motywacyjny.

Uwaga! Prosimy o nieskładanie dokumentów innych niż wymagane.

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych:

 • w siedzibie firmy w godzinach: 7.30-15.30,
  albo
 • przesłanie na adres pocztowy: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn (decyduje data otrzymania dokumentów),
  lub
 • przesłanie na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx).

w terminie do 27 listopada 2019r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w procesie rekrutacji została wybrana:
Pani Aldona Witkowska

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni trzech pracowników na stanowiskach: młodszy bibliotekarz

Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony (docelowo na czas nieokreślony),
 • 1 etat.

Obowiązki

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dzieci lub młodzieży i dorosłych,
 • organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych oraz zajęć dla grup zorganizowanych,
 • porządkowanie i opracowywanie zbiorów,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne,
 • mile widziane przygotowanie pedagogiczne,
 • zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą, mile widziane rozeznanie na rynku wydawniczym,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
 • inwencja i pomysłowość,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

Wymagane dokumenty:

Przed złożeniem dokumentacji prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata na stanowisko, dotyczącą danych osobowych: KLAUZULA.

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania: DOC, ODT, PDF) – oryginał podpisany czytelnie (jeśli drogą elektroniczną – skan z czytelnym podpisem),
 • list motywacyjny.

Uwaga! Prosimy o nieskładanie dokumentów innych niż wymagane.

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych:

 • w siedzibie firmy w godzinach: 7.30-15.30,
  albo
 • przesłanie na adres pocztowy: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn (decyduje data otrzymania dokumentów),
  lub
 • przesłanie na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx).

w terminie do 13 września 2019r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informujemy, że na wolne stanowiska w Miejskiej Bibliotece Publicznej w procesie rekrutacji zostali wybrani:

Samul Magdalena, Szmigiel Karolina oraz Sosnówka Karol i Borowa Agnieszka (na ½ etatu)

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na stanowisku: młodszy bibliotekarz
 

Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat.

Obowiązki

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z najmłodszymi czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,
 • organizacja imprez bibliotecznych,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane przygotowanie pedagogiczne),
 • zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
 • inwencja i pomysłowość,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

Przed złożeniem dokumentacji prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata na stanowisko, dotyczącą danych osobowych: KLAUZULA.

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania: DOC, ODT, PDF) – oryginał podpisany czytelnie (jeśli drogą elektroniczną – skan z czytelnym podpisem),
 • list motywacyjny.

Uwaga! Prosimy o nieskładanie dokumentów innych niż wymagane.

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych:

 • w siedzibie firmy w godzinach: 7.30-15.30,
  albo
 • przesłanie na adres pocztowy: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn (decyduje data otrzymania dokumentów),
  lub
 • przesłanie na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx).

w terminie do 18 października 2018r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w procesie rekrutacji została wybrana:
Pani Justyna Lula-Stańczyk

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni dwóch pracowników na podstawie umowy o pracę
na stanowiskach: młodszy bibliotekarz

Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat.

Obowiązki

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych,
 • organizacja imprez bibliotecznych,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne,
 • zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne i pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
 • inwencja i pomysłowość,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

Przed złożeniem dokumentacji prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata na stanowisko, dotyczącą danych osobowych: KLAUZULA.

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania: DOC, ODT, PDF) – oryginał podpisany czytelnie (jeśli drogą elektroniczną – skan z czytelnym podpisem),
 • list motywacyjny.

Uwaga! Prosimy o nieskładanie dokumentów innych niż wymagane.

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach: 7.30-15.30

lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn

albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 13 września 2018r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w procesie rekrutacji została wybrana:
Pani Beata Wiśniowska
Pani Anna Kościelniak-Szalunas

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: księgowy
 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat
 • płaca zasadnicza w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz pochodne (dod. stażowy, premia)

Miejsce wykonywania pracy:

Miejska Biblioteka Publiczna. 10-030 Olsztyn, ul. Rodziewiczówny 2

Obowiązki

 • wstępna kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencja wyciągów bankowych w systemie księgowo-finansowym,
 • księgowanie dokumentów finansowych,
 • bieżąca kontrola i analiza rozrachunków,
 • uzgadnianie na koniec każdego miesiąca zapisów dokonanych na kontach,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sporządzanie sprawozdań GUS oraz deklaracji PFRON,
 • udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, projektów i planów finansowych,
 • terminowe regulowanie opłat i zobowiązań drogą elektroniczną,
 • przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji finansowej,
 • obsługa programu „Środki trwałe” oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • wykonywanie innych czynności związanych z pracą komórki księgowości zleconych przez przełożonego.

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie,
 • co najmniej 2 letni staż pracy w księgowości,
 • znajomość obsługi systemu księgowego, która będzie weryfikowana podczas postępowania

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu ustaw:

a) o finansach publicznych,
b) o rachunkowości,
c) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność,
 • odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie,
 • zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • biegła znajomość środowiska Windows i pakietu Office,
 • mile widziana znajomość systemu finansowo-księgowego Symfonia,
 • brak skazania wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (oraz toczących się postępowań karnych i skarbowych),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny. 

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  2016r., poz. 922).

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:

7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 25 stycznia 2018r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w procesie rekrutacji została wybrana:
Pani Ewa Lechicka

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz

Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej „Multicentrum”, Olsztyn, ul. Bolesława Limanowskiego 8

Obowiązki

 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu wiedzy i nauki wśród dzieci i młodzieży, seniorów oraz grup specjalnych (niepełnosprawnych),
 • realizowanie imprez, warsztatów, przedsięwzięć promujących szeroko rozumianą naukę, sztukę, kulturę oraz czytelnictwo,
 • prowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • realizacja projektów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • zainteresowania nowymi technologiami oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka elektroniczna),
 • umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,
 • preferowane doświadczenie pedagogiczne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • mile widziana obsługa muzycznych programów cyfrowych typu eJay, Ableton Live, Cubase, Launchpad Mini, podstawowa wiedza na temat programowania komputerowego. 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  2014r., poz. 1182).

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:

7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 24 listopada 2017r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej został wybrany:
Pan Mateusz Cwaliński

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz
 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto: w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej „Multicentrum”, Olsztyn, ul. Bolesława Limanowskiego 8 

Obowiązki

 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu wiedzy i nauki wśród dzieci i młodzieży, seniorów oraz grup specjalnych (niepełnosprawnych),
 • realizowanie imprez, warsztatów, przedsięwzięć promujących szeroko rozumianą naukę, sztukę, kulturę oraz czytelnictwo,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • realizacja projektów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki artystyczne w zakresie sztuk plastycznych,
 • zainteresowania i wiedza z zakresu graficznego projektowania materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych, znajomość programów graficznych, zdolności plastyczne,
 • zainteresowania nowymi technologiami,
 • umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,
 • mile widziane doświadczenie pedagogiczne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.zm.)

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:

7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 10 listopada 2017r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej została wybrana:
Pani Katarzyna Oleszczuk

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz

 Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto: stawka zasadnicza w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składniki pochodne (premia, dodatek stażowy).

Miejsce wykonywania pracy:

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej „Multicentrum”, Olsztyn, ul. Bolesława Limanowskiego 8

Obowiązki

 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu wiedzy i nauki wśród dzieci i młodzieży, seniorów oraz grup specjalnych (niepełnosprawnych),
 • realizowanie imprez, warsztatów, przedsięwzięć promujących szeroko rozumianą naukę, sztukę, kulturę oraz czytelnictwo,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • realizacja projektów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane matematyczno-przyrodnicze, np. biologia, chemia, fizyka, ochrona środowiska, biotechnologia i in.,
 • zainteresowania i wiedza z zakresu nauk przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia),
 • zainteresowania nowymi technologiami,
 • umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,
 • mile widziane doświadczenie pedagogiczne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.zm.)

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:

7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 13 października 2017r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej została wybrana:

PANI MARLENA SOBCZAK

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz

 Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, ul. Jarocka 65

Obowiązki

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z najmłodszymi czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,
 • organizacja imprez bibliotecznych,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym,
 • zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
 • inwencja i pomysłowość,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.zm.)

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:

7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 29 września 2017r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej została wybrana:

PANI ALEKSANDRA JANICKA

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz
 

Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie „Planeta11”, al. Marsz. J. Piłsudskiego 38.

Obowiązki

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • porządkowanie i opracowywanie zbiorów,
 • organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych,
 • aktualizowanie strony internetowej.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne (np. kulturoznawstwo, filologia polska),
 • predyspozycje do pracy z młodzieżą,
 • zainteresowania szeroko rozumianą literaturą, mile widziane rozeznanie na rynku wydawniczym,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i pracy w zespole,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • inwencja i pomysłowość,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z internetu (umiejętność wykorzystania go w pracy),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.zm.)

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:

7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 15 września 2017r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej został wybrany:

PAN ŁUKASZ WIELICZKO