Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie prowadzi następujące rejestry i zestawienia:

 1. Rejestr zamówień publicznych
 2. Ewidencja pracowników
 3. Rejestr zbiorów bibliotecznych (księgi inwentarzowe, ubytki, wpływy)
 4. Ewidencja wypożyczeń zbiorów bibliotecznych
 5. Rejestr czytelników
 6. Ewidencję środków trwałych
 7. Ewidencję środków nietrwałych – księgi inwentarzowe
 8. Rejestr korespondencji
 9. Rejestr list płac
 10. Ewidencja finansowo-księgowa
 11. Ewidencja wynagrodzeń pracowników
 12. Ewidencja czasu pracy
 13. Archiwum zakładowe
 14. Książka kontroli
 15. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 16. Rejestr delegacji
 17. Rejestr skarg i wniosków
 18. Rejestr wypadków przy pracy

Post Navigation