Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto: w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Żołnierska 47

Obowiązki: 

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z najmłodszymi czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,
 • organizacja imprez bibliotecznych,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym,
 • zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
 • inwencja i pomysłowość,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.zm.)

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:

7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 5 kwietnia 2017r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej została wybrana:

PANI ANNA GÓRSKA

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania, posiada niezbędne kwalifikacje i przygotowanie oraz przeszło pięcioletnie doświadczenie w pracy bibliotekarskiej a także uzdolnienia, umiejętności i niezbędne cechy osobowości przydatne do pracy z dziećmi w filii nr 9.

Post Navigation