Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni dwóch pracowników na podstawie umowy o pracę
na stanowiskach: młodszy bibliotekarz

Warunki zatrudnienia: 

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat.

Obowiązki

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych,
 • organizacja imprez bibliotecznych,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne,
 • zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne i pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
 • inwencja i pomysłowość,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

Przed złożeniem dokumentacji prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydata na stanowisko, dotyczącą danych osobowych: KLAUZULA.

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania: DOC, ODT, PDF) – oryginał podpisany czytelnie (jeśli drogą elektroniczną – skan z czytelnym podpisem),
 • list motywacyjny.

Uwaga! Prosimy o nieskładanie dokumentów innych niż wymagane.

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach: 7.30-15.30

lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn

albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 13 września 2018r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Informujemy, że na wolne stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w procesie rekrutacji została wybrana:
Pani Beata Wiśniowska
Pani Anna Kościelniak-Szalunas

Post Navigation