Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie działa na podstawie:

  1. Uchwały Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie i utworzenia instytucji kultury, (uchwały Nr LIX/884/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmian do cytowanej wyżej uchwały oraz uchwały nr XXXV/435/4 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27.10.2004 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz Nr 156 poz. 1940 z późn. zm.));
  2. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. Nr 1875);
  3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.);
  4. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018r. poz.574);
  5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz 2077 z późn.zm.);

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm.).

Post Navigation