Informacje o zamówieniach publicznych Miejskiej Biblioteki Publicznej dostępne są na stronie internetowej MBP w sekcji „PRZETARGI”.

Post Navigation