Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Miejsce wykonywania pracy:
Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej „Multicentrum”, Olsztyn, ul. Bolesława Limanowskiego 8

Obowiązki:

 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu wiedzy i nauki wśród dzieci i młodzieży, seniorów oraz grup specjalnych (niepełnosprawnych),
 • realizowanie imprez, warsztatów, przedsięwzięć promujących szeroko rozumianą naukę, sztukę, kulturę oraz czytelnictwo,
 • prowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • realizacja projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • zainteresowania nowymi technologiami oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka elektroniczna),
 • umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,
 • preferowane doświadczenie pedagogiczne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • mile widziana obsługa muzycznych programów cyfrowych typu eJay, Ableton Live, Cubase, Launchpad Mini, podstawowa wiedza na temat programowania komputerowego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1182).

Termin i miejsce składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:
7.30-15.30 lub przesłanie na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)
w terminie do 5 grudnia 2016r., do godz. 15.30.
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Olsztyn, dnia 21.11.2016r.


Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że na stanowisko młodszy bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej został wybrany:

PAN DOMINIK CHOWANIEC

Kandydat spełnił wszystkie postawione wymagania, posiada pożądane przygotowanie zawodowe, wiedzę, umiejętności i uzdolnienia, wykazuje bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z obsługą programów cyfrowych, programowaniem komputerowym a także posiada cechy osobowości, które będą przydatne do pracy w ‘Multicentrum’.


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto: stawka zasadnicza w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składniki pochodne (premia, dodatek stażowy).

Miejsce wykonywania pracy: Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej „Abecadło”, al. Marsz. J. Piłsudskiego 16

Obowiązki:

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • przygotowywanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z najmłodszymi czytelnikami, służących popularyzowaniu literatury i czytelnictwa wśród dzieci i rodziców,
 • organizacja imprez bibliotecznych,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi,
 • pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej,
 • zdolność do inicjowania, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu,
 • umiejętność wystąpień publicznych, zdolności animacyjne,
 • inwencja i pomysłowość,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1182).

Termin i miejsce składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:
7.30-15.30 lub przesłanie na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 13 maja 2016r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Olsztyn, dnia 5.05.2016r.


Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że na stanowisko młodszy bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej Olsztyna została wybrana:

PANI MAGDALENA KOWALSKA

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędne kwalifikacje i przygotowanie oraz wykazała się najlepszą znajomością zagadnień potrzebnych do pracy na stanowisku specjalista młodszy bibliotekarz w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Olsztyn, dnia 23.05.2016r.


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: specjalista ds. promocji i marketingu

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • 1 etat,
 • proponowane wynagrodzenie brutto: stawka zasadnicza w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składniki pochodne (premia, dodatek stażowy).

Miejsce wykonywania pracy: Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. Rodziewiczówny 2.

Obowiązki:

 • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych m.in. imprez, warsztatów i konferencji poświęconych upowszechnianiu czytelnictwa,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych, informacji prasowych oraz tekstów na potrzeby strony internetowej MBP,
 • obsługa redakcyjna stron internetowych oraz mediów społecznościowych,
 • pozyskiwanie funduszy na realizację działań promujących czytelnictwo oraz realizacja projektów,
 • wystąpienia publiczne,
 • współpraca z instytucjami partnerskimi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane humanistyczne),
 • zainteresowania literaturą oraz szeroko rozumianą kulturą (sztuka, muzyka),
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i pracy w zespole,
 • podstawowa wiedza z zakresu marketingu i promocji,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z internetu,
 • umiejętność redagowania treści stron internetowych i mediów społecznościowych,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • zdolności animacyjne,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,
 • inwencja i pomysłowość,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Mile widziana obsługa programów graficznych i rozeznanie w rynku wydawniczym książek.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1182).

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach:
7.30-15.30 lub przesłanie na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
albo na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl (dokumenty kandydata muszą być załącznikami do wiadomości w jednym z trzech dopuszczalnych formatów: pdf, odt, doc/docx)

w terminie do 15 kwietnia 2016r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Olsztyn, dnia 31.03.2016r.


Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że na stanowisko specjalista ds. promocji i marketingu w Miejskiej Bibliotece Publicznej Olsztyna został wybrany:

PAN PIOTR PRZYTUŁA

Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędne kwalifikacje i przygotowanie oraz wykazał się najlepszą znajomością zagadnień potrzebnych do pracy na stanowisku specjalista ds. promocji i marketingu w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Olsztyn, dnia 28.04.2016r.


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę
na stanowisku: młodszy bibliotekarz

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – „Planeta11”, al. Marsz. J. Piłsudskiego 38.

Obowiązki:

 • udostępnianie zbiorów czytelnikom w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
 • porządkowanie i opracowywanie zbiorów,
 • organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych,
 • aktualizowanie strony internetowej.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne (np. kulturoznawstwo, filologia polska, artystyczne),
 • predyspozycje do pracy z młodzieżą,
 • zainteresowania szeroko rozumianą kulturą (literatura, sztuka, muzyka), mile widziane rozeznanie w muzycznym rynku wydawniczym oraz w grach komputerowych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i pracy w zespole,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • inwencja i pomysłowość,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z internetu (umiejętność wykorzystania go w pracy),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić podpisaną klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przeprowadzanym procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014r., poz. 1182).

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy w godzinach: 7.30-15.30 lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
lub na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl

w terminie do 16 lutego 2015r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Olsztyn, dnia 02.02.2015r.


 

Informacja o wyniku naboru

Informujemy, że na stanowisko młodszy bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej Olsztyna został wybrany:

PAN DARIUSZ MATERNA

Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada niezbędne kwalifikacje i przygotowanie oraz wykazał się najlepszą znajomością zagadnień potrzebnych do pracy na stanowisku młodszy bibliotekarz w filii „Planeta11” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Olsztyn, dnia 25.02.2015r.


Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
zatrudni pracownika na umowę o pracę
na stanowisku: rzemieślnik

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, 1 etat.

Obowiązki:

 • dokonywanie drobnych napraw,
 • usuwanie awarii urządzeń,
 • drobne prace budowlano-remontowe,
 • prace załadunkowo-rozładunkowe,
 • prace porządkowe w pomieszczeniach i na posesji (koszenie, cięcie krzewów, odśnieżanie),
 • okazjonalne kierowanie samochodem służbowym.

Wymagania:

 • umiejętność drobnych, bieżących napraw i regulacji (np. urządzeń sanitarnych, mebli biurowych itp.),
 • dobra kondycja fizyczna,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra organizacja pracy,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) proszę zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 101 z 2002r., poz. 926 z późn. zm.). Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Termin i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy lub przesłanie na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn
lub na adres e-mail: rekrutacja@mbp.olsztyn.pl,

w terminie do 31 grudnia 2014 r.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Post Navigation